Renault Leasing

PrintSend
Renault Leasing стартира през април 2009 година след сключено партньорско споразумение с най-голямата лизингова компания в България – Интерлийз Ауто ЕАД. Партньорството има за цел да предложи на клиентите на Renault, по добри услуги, във връзка с финансирането на тяхното решение за покупка на нов автомобил. Търговците в представителствата на Renault в цялата страна са на разположение на своите клиенти за съдействие и разясняване на условията по лизинговите продукти. Renault Leasing се стреми да предлага конкурентни условия за финансиране, като оферира специално разработени продукти за цялата гама на марката в България.

Текущи стандартни лизингови условия за всички модели на Renault:

Лизингополучатели

– Физически и юридически лица с постоянен адрес в Република България

Лизингови договори за всяка нужда:

За юридически лица:
- Договор за финансов лизинг с опция за придобиване;
- Договор за финансов лизинг с прехвърляне на собствеността в края на периода;

За физически лица:
- Договор за финансов лизинг с опция за придобиване;
- Договор за финансов лизинг с прехвърляне на собствеността в края на периода;
- Договор за финансов лизинг с прехвърляне на собствеността в края на периода и разсрочване на ДДС;

Срок за лизинг

– До 60 месеца

Минимална първоначална вноска

– oт 5% от стойността на автомобила
– oт 30% при сделки с "Високо самоучастие"

Преференциален лихвен процент
 
4,85% годишен лихвен процент при финансиране в Евро

Остатъчни стойности


Срок на договора

Остатъчна стойност

Остатъчна стойност с намален размер

Стандартен размер на остатъчната стойност

24

10%

15%

20%

36

5%

10%

15%

48

-

5%

10%

60

-

-

5%


Еднократна комисионна по обслужване на сделката

– 1.5% от финансираната стойност


ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ

По настоящия продукт се предлагат приоритетно застрахователни компании, с които има договорена преференциална тарифа от 4% за първата година от срока на договора:
„РЕНО КАСКО” - продукт на „Дженерали Застраховане” АД, чрез застрахователен брокер „МАРШ” ЕООД;

* Настоящите условия не могат да се комбинират с действащи лизингови промоции и продукти. Условия за бизнес клиенти. Също толкова атрактивни оферти и за частни клиенти.

За допълнителна информация, моля свържете се с дилърската мрежа на Renault в цялата страна.